תניא פרק ל”ז 1, והשבת אל לבבך

תגובות

עשו מצווה- שתפו!