שפת אמת, שלמה המשל למשה שמלה

תגובות

עשו מצווה- שתפו!