לקט”מ נ”ב, מחוייב המציאות

תגובות

עשו מצווה- שתפו!