ליקוטי מוהר”ן, תורה נ’, כל עצמותי תאמרנה

תגובות

עשו מצווה- שתפו!