ליקוטי מוהר”ן, תורה נ’ הושיעני מפי אריה

תגובות

עשו מצווה- שתפו!