ליקוטי מוהר”ן, תורה כ”ט, הלחם והבגד

תגובות

עשו מצווה- שתפו!