ליקוטי מוהר”ן, תורה כ”ה, הדמיון נחל שוטף

תגובות

עשו מצווה- שתפו!