ליקוטי מוהר”ן, תורה י”ג, שורו הביטו וראו

תגובות

עשו מצווה- שתפו!