ליקוטי מוהר”ן תורה יב’, רשעים יכשלו בם

תגובות

עשו מצווה- שתפו!