ליקוטי מוהר”ן, תורה ט”ו, לכל אשר יקראוהו באמת

תגובות

עשו מצווה- שתפו!