ליקוטי מוהר”ן, נ”ב, המפנה ליבו לבטלה

תגובות

עשו מצווה- שתפו!