כי תצא מחנה – הרב חגי מזור שליט”א שפת אמת

תגובות

עשו מצווה- שתפו!