השפת אמת, מלחמה לה’ בעמלק

תגובות

עשו מצווה- שתפו!