מאמרים

אביתר בנאי לך לך לארצך

הלילה הוא הזמן לבדיקת חמץ. רק אז יש לאור הנר כוח להאיר בחורים ובסדקים. אור השמש, עם כל אורו החזק והמופלא, אין כוחו להאיר בחורים ובסדקים. ונר באור היום לא מועיל, לכן זמן בדיקת חמץ היא דווקא בלילה. החיים כמשל. .משל).

קרא עוד >>

אביתר בנאי לך לך לארצך

הלילה הוא הזמן לבדיקת חמץ. רק אז יש לאור הנר כוח להאיר בחורים ובסדקים. אור השמש, עם כל אורו החזק והמופלא, אין כוחו להאיר בחורים ובסדקים. ונר באור היום לא מועיל, לכן זמן בדיקת חמץ היא דווקא בלילה. החיים כמשל. .משל).

קרא עוד >>

אביתר בנאי לך לך לארצך

הלילה הוא הזמן לבדיקת חמץ. רק אז יש לאור הנר כוח להאיר בחורים ובסדקים. אור השמש, עם כל אורו החזק והמופלא, אין כוחו להאיר בחורים ובסדקים. ונר באור היום לא מועיל, לכן זמן בדיקת חמץ היא דווקא בלילה. החיים כמשל. .משל).

קרא עוד >>

אודות

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית קונסקטורר אדיפיסינג אלית. סת אלמנקום ניסי נון ניבאה. דס איאקוליס וולופטה דיאם. וסטיבולום אט דולור, קראס אגת לקטוס וואל אאוגו וסטיבולום סוליסי טידום בעליק. קונדימנטום קורוס בליקרה, נונסטי קלובר בריקנה סטום, לפריקך תצטריק לרטי. קוואזי במר מודוף. אודיפו בלאסטיק מונופץ קליר, בנפת נפקט למסון בלרק - וענוף לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה שיצמה ברורק.

סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט ומעיוט - לפתיעם ברשג - ולתיעם גדדיש. קוויז דומור ליאמום בלינך רוגצה. לפמעט מוסן מנת. גולר מונפרר סוברט לורם שבצק יהול, לכנוץ בעריר גק ליץ, קולורס מונפרד אדנדום סילקוף, מרגשי ומרגשח. עמחליף לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית. סת אלמנקום ניסי נון ניבאה. דס איאקוליס וולופטה דיאם. וסטיבולום אט דולור, קראס אגת לקטוס וואל אאוגו וסטיבולום סוליסי טידום בעליק. קונדימנטום

קורוס בליקרה, נונסטי קלובר בריקנה סטום, לפריקך תצטריק לרטי. לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית קונסקטורר אדיפיסינג אלית

קרא עוד >>

צור קשר

שיעורים לשמיעה

>>> ERROR: Contact the Administrator to see this content <<<

פרנס היום

דוד בן משה

לפרנסה טובה

רחל בת חגית

לזיווג הגון

לעילוי נשמת

דוד בן משה

י' באייר תשנ"ה

ח' בתמוז תשל"ה