החודש הזה לכם

/ על ידי 0 /pshita תגובות

מה הוא “יופי”? מי הוא/היא ה”יפה”???
שלמה המלך, החכם באדם, לימד אותנו: “הלבנה”.
“מי זאת עולה מן המדבר

, מתרפקת על דודה, ברה כחמה יפה כלבנה”.
הלבנה יפה??? אולי מפעימה, מרגשת, אבל “יפה”??? ורגע, רגע… שקר החן, הבל היופי…

היופי הוא יכולת של ה”יפה” למשוך את תשומת הלב של המתבונן אליו, אל ה”יפה”.

אבל כאן זה מתפצל: יש “יפה” שמושך את תשומת הלב אל עצמו, הסתכלו בי!, איזו הרמוניה! של צבעים, של צלילים. הביטו בי! איזו סימטריה – הנשימה נעצרת!.

אבל יש “יפה”, שכל כולו לא בא אלא כדי שדרכו אפשר לראות את הנשגב, את הבלתי-נתפס-כשלעצמו.
את השמש אי אפשר לראות כמו שהיא, אבל לראות אותה דרך הירח – אפשר ואפשר!.

על הראשון נאמר “הבל היופי”. זה יופיו של יון, יפיותו של יפת.
הפוך אותיות יון ותקבל נוי, יופי.
יון הפכו את המושג יופי.

על היופי האמיתי נאמר :יפה כלבנה

עם ישראל משול ללבנה. אני אתה, כולנו. אני יכול להפוך את “אני” הזה, המלא, הקיים מצד עצמו, היודע כל והלמדן המופלג – לאין, לכלי שמשקף את הבורא.
היופי שלנו תלוי בענווה.
יהודי מחויב לגלות, למצות את עצמותו המיוחדת, את האור היחיד והמיוחד שלו, שאין כמותו ולא היה ולא יהיה.

תגובות

תגובות

עשו מצווה- שתפו!