אור וברכה – הרב חגי מזור שליט”א

/ על ידי 0 /pshita תגובות

כל הברכות מתחילות ומסתיימות במילה ברוך אתה ה’, אך מה משמעות המילה ברכה?

ננסה ללמוד מהפרשה שלנו, בלק. ממה שהיה בליבו לקלל את ישראל נוכל ללמוד מהי ברכה.

הקללה הראשונה שמבקש בלק מבלעם היא “לכה נא ארה לי את העם הזה”.

במדרש תנחומא – ‘כאדם שהוא אורה את התאנה’. לארות את התאנה משמעותו לנתק אותה מענף העץ עליו היא הבשילה, באותו רגע היא מתחילה את תהליך הריקבון.

לארות משמע לנתק משהו משורשו.

ידוע, יש שורשים בלשון הקודש שמשמשים משמעות והיפוכה: למשל, ‘להשריש’ פירושו לחבר לקרקע, ‘לשרש’ – לעקור מהקרקע. וכן השורש פ.ק.ד. , ועוד רבים.

ההיפך מארה זה אור… (על הפסוק “יהי מאורות ברקיע השמים” אומר רש”י ‘כתוב מארת, על שהוא יום מארה וכו’).

מהו אור? האור הוא תופעה מדהימה, משהו ממשי, נתפס בעינינו  – ואינו חומר… אחד המאפיינים המובהקים של אור הוא שקרן האור קיימת רק אם היא מחוברת למקור שלה, האלומה של האור תיפסק והאור יעלם אם נפסיק את הזרימה בין האור למקורו, לשורשו.

אור לא קיים אם הוא אינו מחובר לשורשו, הוא נובע ברגע זה ממש מהמקור שלו.

אור ואורה הם דבר והיפוכו, ברכה וקללה. האור עניינו חיבור אל המקור, אל השורש. ארה לי את העם – נתק אותו משורשו.

האם להיות מחובר לשורש שלי, לאור האלוקי שבי, או חלילה להתנתק ממנו, ממקור החיים שלי, כפי שביקש בלק לעשות לעם ישראל.

בזוה”ק נאמר “יהי אור” – זה אברהם. הוא תחילת זריחת האור על האנושות כולה, ‘איתן האזרחי’. עד לאברהם היו הבריות הולכים ומכעיסים לפניו ית’, הוא הוא תחילת האור בעולם, תחילת הברכה, “והיה ברכה“.

שנזכה להיות תמיד מחוברים למקור האור שלנו, תורתינו הקדושה, תורה אור, אורייתא.

שבת שלום

 

תגובות

תגובות

עשו מצווה- שתפו!